domingo, outubro 31, 2010

Dilma Presidente Eleita do Brasil